torsdag den 23. november 2017

Lolland Kommune

TVØST sendte en sms omkring midnat før valgaftenen den 21. om hvornår jeg kom til Rådhuset. På Valgnatten blev jeg interviewet og understregede at uanset udfaldet af valgaftenen så er vi i gang med at se på et massivt sagsanlæg mod Lolland Kommunes Børne-unge afdeling.

Denne afdeling fjerner tilsyneladende børn hvor man har svært ved at se årsagen til tvangsfjernelser. 
Med en 3 års minimumperiode før forældrene kan begære barnet hjemsendt, er det svært for moderen/forældrene at kræve hjemgivelse af barnet, da det er min opfattelse at Lolland Kommune vil modarbejde dette med begrundelse i dårlig kontakt til barnet i den mellemliggende periode.

Når Ankestyrelsens jurister efter omhyggelig gennemgang af sagsakter nedsætter hjemsendelsesfristen til 1 år så bliver Lolland Kommune tilsyneladende sure, bærer nag og meddeler en mor at nu skal barnet tvangsbortadopteres.

Dette til trods for at Ankestyrelsen finder det rimeligt at moderen kan begære hjemsendelse af sit barn allerede om 1 år.

Efter min mening er denne praksis tæt på at være embedsmisbrug da Ankestyrelsen ikke kan eller skal ignoreres. Den er der af en grund.

Lolland Kommune - og alle andre kommuner med samme adfærd - skal ikke have lov til at sætte sig ud over loven. Denne praksis må ad rettens vej bringes til ophør.

søndag den 4. august 2013

Thisted Kommune og børnefjernelsessager

Thisted Kommune som tidligere har gjort sig bemærket i sager om børn lever tilsyneladende stadig fint på fjernede børns bekostning. I min research vedrørende min bog om pædofili og misbrug af børn i Danmark ser jeg den ene bekymrende artikel efter den anden. I en artikel af Lone Lærke Krog fremkommer det at Thisted Kommune hvert år får refunderet ca. 300.000. Det er det et tvangsfjernet barn fra Sjælland koster om året. I eksemplet står der at i princippet kan fraflytningskommunen på Sjælland kommer til at betale til barnet er myndigt.

Børne- og familierådgivningschef i Thisted Kommune Hanne Korsgaard udtalte at "Hvis vi de næste 13 år vurderer, at hun skal være anbragt, så er det fraflytningskommunen, der skal betale."

Efter min opfattelse bekræfter det endnu engang at "yderkantsdanmark" har fundet en multimillion forretning på bekostning at den danske stat og måske velstående kommuner. Det er kun min vurdering men da jeg i samme artikel læser at "Thisted Kommune har i øjeblikket 140 børn anbragt uden for hjemmet - i plejefamilie eller døgninstitution" så skal lommeregneren frem.

Efter min opfattelse tjener  Thisted Kommune alene på denne post  42.000.000 kr!

Min vurdering er som tidligere nævnt at disse beløb er så voldsomme at jeg bedre og bedre ser årsagen til det jeg opfatter som vilkårlige børnefjernelser i yderkantsdanmark.

Børnefjernelser som beskrevet i bogen "Uegnet som far"

onsdag den 17. juli 2013

6 måneders fængsel

I dag faldt dommen over Karema i Retten i Roskilde. Medierne har hver dag fulgt sagen med stor interesse. Ekstra Bladet, Se og Hør og BT sad ved pressebordet. Ud over dommerne og anklageren så var der et forbavsende lavt antal tilhørere: Karemas nære veninde og støtte Helene Emborg, Jørn Moos, Politiets chef der stod for efterforskningen af Blekingegadebandens aktiviteter og undertegnede. Advokat Peter Hjørne repræsenterede Karema. Efter min vurdering er sagen så bredspektret at en beskrivelse ikke hører hjemme på denne blog, men kort fortalt har Karema skjult sit barn og dermed overskredet nogle strafferetlige grænser. Uanset baggrundene for Karemas handlinger valgte Retten at kvittere handlingerne ud fra det forelagte materiale med 6 måneders fængsel. 3 ubetingede og 3 betingede. De tre ubetingede måneders fængsel blev modregnet i den tid Karema sad varetægtsfængslet.

Inden for 14 dage vil det blive besluttet om dommen skal ankes.

For mit vedkommende finder jeg denne sag særdeles interessant fordi den efter min mening i praksis kan ramme enhver, der føler at Politi og Retsvæsen ikke er "tilgængeligt" og at man derfor føler sig nødsaget til at tage sagen i egen hånd.

Efter min bedste overbevisning er der stor forskel på hvad forældre kan opfatte som nødvendigt og hvad Retten betragter som handlinger foretaget  under beskyttelse af en nødværgeparagraf.

Heidi Svanborg Sagen var den første sag jeg fik kendskab til hvor en borger går ind og vil beskytte børn i god tro og med loven i hånden og ender med at komme i klemme.

søndag den 14. april 2013

Lolland Kommune overtræder Lægeloven

Lolland Kommune overtræder Lægeloven i Anna Medone Sagen ved skriftligt at hævde at den børnepsykologiske udredning lægges til grund for yderligere stramning omkring Anna Medones samvær med datteren.

Samværet er nu minimeret.

En børnepsykolog må ikke og kan ikke stille psykiatriske diagnoser. Det er en klar overtrædelse af loven hvis en offentlig ansat stiller lægefaglige diagnoser uden at være læge og uden at have den psykiatriske overbygning.

Anna Medones advokat vil derfor blive bedt om at politianmelde Lolland Kommune for overtrædelse af Lægeloven.

Kort: Lolland Kommune tvangsfjernede pludselig  Anna Medones 11 årige datter fordi datteren pludselig havde givet udtryk for at hendes mor, der er født handikappet ikke var som "de andre forældre".

Lolland Kommune ville ikke give datteren de fornødne værktøjer til at håndtere moderens medfødte handikap og tvangsfjernede i stedet datteren.


Danske tvangsfjernelser anses som groteske i Rumænien - læs om de mange tvangsfjernelser efter fødslen på TV 2 text tv side 119

I  TV2 texttv bekræftes det endnu engang at Danmark efter min opfattelse har fundet en finansiel guldgrube ud af finanskrisen.

I perioden 2007 til 2011 er tvangsfjernelser af børn umiddelbart efter fødslen mere end 10 doblet!

Begrundelsen er "mistanke om fremtidigt omsorgssvigt"

Og det sker i det samme land - Danmark - hvor man kan købe børneporno i almindelig handel (se tidligere indlæg).

I Rumænien har jeg fået det indtryk at man synes at danskerne fjerner børn fordi det skaber et kæmpe finansielt kredsløb - og ikke af andre årsager.

Den danske stat er tilsyneladende ikke klar over hvor meget visse yderkantskommuner, Lolland, Guldborgsund, Skive og Thisted skader vort internationale image.

De danske aviser jeg har talt med bekræfter at der er sager af denne art. Berøringsangsten er dog så stor fra eksempelvis Folketidende, Jyllandsposten og Skive Folkeblad så sagerne bliver ikke omtalt.


TV2 teks tv side 119

torsdag den 11. april 2013

Birgitte Jacobsen Consulting - har ingen lægefaglig, psykiatrisk eller psykologisk baggrund

Min mening er at Birgitte Jacobsen Consulting er et af den slags firmaer der "popper op" i takt med at Børneindustrien på Lolland-Falster gror.

Den faglige baggrund er efter min mening typisk for de firmaer og "væresteder" som visse kommuner bruger.

Beherskede uddannelser, der tilsyneladende retfærdiggør tæt samarbejde om noget så alvorligt som rådgivning i forbindelse med udredninger og tvangsfjernelser.

Som jeg ser det er der her behov for en baggrund som psykolog som minimum i sager af denne art. Gerne en lægefaglig baggrund.

Uddannelser, der ikke er "statens blåstemplede" bør efter min mening ikke anvendes i så alvorlige sager som rådgiver og støtteperson i tvangsfjernelsessager.

Personer der fagligt reklamerer med uddannelser som clairvoyance, nlp, healing og lignende har efter min opfattelse ikke ret til at samarbejde med offentlige myndigheder!


Birgitte Jacobsen Consulting - Guldborgsund Kommune - Lena Sagen

Et enkeltmandsfirma - Birgitte Jacobsen Consulting - er efter min mening og opfattelse et af den slags firmaer man skal være utrolig kritisk overfor.

Birgitte Jacobsen var oprindelig støtteperson for Lena, da Guldborgsund Kommune tvangsfjernede Lenas søn.

Som det fremgår af Birgitte Jacobsens hjemmeside støtter og rådgiver hun blandt andet i den slags sager.

Som jeg opfatter det så udvikler samarbejdet mellem Birgitte Jacobsen Consulting og Guldborgsund Kommunes Margrethe Dencker sig i en uforklarlig retning.

Birgitte Jacobsen Consulting er derfor blevet rådgiver og støtteperson for den plejefamilie der nu har Lenas barn!

Lena betragtede BJC som en fortrolig rådgiver og hjælpende hånd. Det var en kæmpe fejl!

Enkeltmandsfirmaet Birgitte Jacobsen Consulting besluttede - formodentlig i samarbejde med Margrethe Dencker - at blive støtteperson og rådgiver for plejefamilien i stedet for.

Kort: Lenas søn blev tvangsfjernet i lighed med beskrivelsen af tvangsfjernelsen beskrevet i bogen Uegnet som Far.

Som en advokat senere har givet udtryk for så var der ikke noget at komme efter.  Dette ændrede dog intet - Lenas søn kommer ikke hjem til Lena de første tre år.

Lena flygtede bogstaveligt talt ud af en forhold. Hun vurderede at både hendes søn og hende selv ville få en betydelig bedre tilværelse hvor man ikke blev præget af andres misbrug.

Og det lykkedes.

Lena ønskede at gøre den nye tilværelse bedst mulig og bad om rådgivning så tingene blev gjort bedst muligt.

Men i bedste børneindustristil i Guldborg og Lolland Kommuner hjælper man ikke folk - man fjerner deres børn.

Folketidende har flere af disse sager liggende men tør ikke skrive om dem. Jyllandsposten heller ikke!